Informace

 

ExFoS - Expert Forensic Science

Příspěvky prezentované na konferenci ExFoS naleznete na:  infostránkách konference v sekci Archiv

 

 

JuFoS - Junior Forensic Science

Příspěvky prezentované na konferenci JuFoS naleznete na:  infostránkách konference